Naar het voortgezet onderwijs

Een soepele overstap

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na 8 jaar basisonderwijs maakt uw kind de stap naar de volgende school. Het voortgezet onderwijs is ingedeeld in klassen van vmbo-basis tot vwo, met alle tussenvormen die er zijn. Wij geven geen advies over de uiteindelijke schoolkeuze, alleen het niveau.

Hoe geven wij het schooladvies?

Het schooladvies is gebaseerd op de waarnemingen van de leerkrachten. Daarbij helpt het Drempelonderzoek dat in november wordt afgenomen. We gebruiken alle informatie die wij hebben, dus ook van eerdere toetsen en observatie.

In april wordt de eindtoets afgenomen van bureau ICE. Deze IEP-toets is vooral bedoeld om onszelf als school te beoordelen. Ook de inspectie kijkt hiernaar. Mocht het resultaat naar boven afwijken van het gegeven schooladvies, dan kan het worden heroverwogen. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht.

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Naar welke schoolniveaus onze leerlingen uitgestroomd zijn in de afgelopen jaren, ziet u terug in het hoofdstuk over Kwaliteitszorg. Wij gebruiken deze gegevens om als school terug te kijken op ons eigen onderwijs: hebben wij ervoor gezorgd dat alle kinderen het niveau behaalden dat volgens ons bij hen past. Ook volgen wij in de jaren daarna hoe het gaat met ‘onze’ leerlingen. Het geeft ons een beeld van de kwaliteit van onze adviezen.

Leren omgaan met huiswerk

De kinderen uit de midden- en bovenbouw (dus vanaf groep 5) krijgen regelmatig huiswerk. Er wordt begonnen met een kleine hoeveelheid waarover lang gedaan kan worden. De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen steeds meer huiswerk en de tijd die daaraan gewerkt mag worden wordt steeds korter. Zo wordt er toegewerkt naar de huiswerkopdrachten die kinderen op het voortgezet onderwijs krijgen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs