Missie en visie

Wij bieden boeiend onderwijs voor ieder kind!

De optimale ontwikkeling van kinderen, dat is waar het ons om gaat.

Wij verzorgen basisonderwijs vanuit christelijke waarden en dragen er zorg voor dat ieder kind verbonden is met zichzelf en met de wereld.


Aan ons als school de taak om hiervoor te zorgen. De vijf beloftes van Onze Wijs zien wij daarin als een opdracht voor iedereen in ons team.

  1. Je wordt gezien en gekend

  2. Je leert (mede)verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces

  3. Je leert de wereld ontdekken

  4. Je leert samen te werken en voor elkaar te zorgen

  5. Je ontwikkelt je door nieuwsgierigheid

Binnen Onze Wijs hebben alle scholen samen drie kernwaarden die wij van harte onderschrijven: Uniek zijn is onze kracht, samen blijven we ontwikkelen en dat doen we waar het kan met veel plezier.

Uniek is zeker onze themaraad: een leerlingenraad waar echt alle kinderen van groep 4 tot en met 8 in participeren. Bij het thema ‘wat maakt onze school uniek?’ gingen de leerlingen op zoek naar een woord dat daar het beste bij past. Er is democratisch gekozen voor de vierde kernwaarde. De kinderen op het Vlot kozen voor het woord nieuwsgierig.

Tot slot maken wij als team onze gezamenlijke drijfveer zichtbaar. Op het Vlot is actief belangrijk in ons werk en daarmee onze vijfde kernwaarde.

Wat het Vlot uniek maakt.

Het Vlot staat in het Middengebied. De school heeft ruim 100 leerlingen en werkt vanuit een uniek concept. In stamgroepen werken de kinderen dagelijks samen, vaak ook met oudere of jongere kinderen. In kleine groepen wordt op meerdere momenten in de week zoveel mogelijk op maat instructie gegeven. Daarbij kijken we vooral naar wat kinderen kunnen en nodig hebben en wat minder naar leeftijd. Op het Vlot is dit een goed concept omdat we hier te maken hebben met heel grote verschillen tussen de leerlingen. We hebben relatief een groot team en kunnen zo de aandacht kunnen geven die nodig is.Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs