Missie en visie

Waar we voor gaan en staan


Wij bieden boeiend onderwijs voor ieder kind.

Dit betekent:

Wij streven ernaar om vanuit een christelijke identiteit in een warme, veilige omgeving met moderne middelen en werkwijzen te werken aan de optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheid en persoonlijkheid van kinderen.
Hierbij willen we rekening houden met de eigenheid van elk kind.

In onze visie zien wij dit boeiend onderwijs op de volgende manier gerealiseerd worden in de komende vier jaar:

1. Wij werken gestructureerd aan goed taal-, reken en leesonderwijs.

2. Wij ontwikkelen: creatief denken, probleemoplossende en sociale vaardigheden.

3. Wij maken evenwichtig gebruik van digitale mogelijkheden.

4. Wij kennen de kinderen en hun onderwijsbehoeften: ons onderwijsaanbod sluit aan op wat zij nodig hebben.

5. Wij leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig aan hun doelen te werken.

6. Wij maken met de kinderen duidelijke afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan vanuit een veilige en sociale groep.

Om optimale ontwikkelingskansen voor onze leerlingen te realiseren is nauwe afstemming met ouders een belangrijke voorwaarde. Een stimulerende en ondersteunende thuissituatie verhoogt ontwikkeling en leren. Vanuit het belang voor optimale en brede ontwikkeling kiezen wij voor nauwe samenwerking met externe instanties.

In het team is sprake van een professionele cultuur, waarin de ontwikkeling en scholing van het team en individuele leerkrachten belangrijk blijft. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Samen zijn we in staat om onze visie op goed onderwijs te realiseren.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs