Praktische informatie

Goed om te weten!

Pesten mag op onze school niet gebeuren. Daar zijn we duidelijk over. En dat begint bij elke dag werken aan een goede sfeer: elkaar kennen, waarderen, complimenten geven! Wij hebben een goed anti-pest protocol, dat helpt ons om pesten te voorkomen of heel snel de kop in te drukken. U vindt het hier op de site.

Contact met ouders vinden we erg belangrijk. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op informatieavonden of rapportgesprekken om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling die uw kind doormaakt op school. Maar ook op informele momenten, bijvoorbeeld tijdens de inloop of op sportdagen.

We betrekken u graag op allerlei manieren bij het schoolleven. Denkt u daarbij aan uw hulp, als ouder, binnen de school. Dit kan door middel van het organiseren van activiteiten in de ouderraad of medezeggenschapsraad (MR). Of door actief te zijn in de groep van uw kind. We nodigen u graag uit!

Tweewekelijks leest u in onze nieuwsbrief de belangrijkste gebeurtenissen op school. Ook staan hierin aankondigingen van activiteiten en allerlei andere dingen waarvan wij vinden dat u het moet weten.

Mocht u meer willen weten over onze school of over de activiteiten waar u aan kunt deelnemen, neem dan gerust contact met ons op.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs