Zorg voor goede kwaliteit

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Goed onderwijs

Goed onderwijs vinden wij belangrijk. Wij willen graag zichtbaar maken wat we doen en welke effecten dat heeft. Dit heet kwaliteitszorg.

We bedoelen hier kort gezegd het volgende mee.

  1. We zeggen wat we doen: we zijn transparant.
  2. We doen wat we zeggen: we zijn doelgericht.
  3. We evalueren dat zelf kritisch: we reflecteren doorlopend.
  4. We vragen wat anderen daarvan vinden: we organiseren feedback. (Met anderen bedoelen we onder meer ouders, bestuur en anderen waaronder de inspectie)
  5. We passen ons onderwijs aan waar nodig en beginnen weer bij punt één: we werken cyclisch.

Doelen in ons onderwijs

Ons onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van een kind. Landelijke cijfers helpen ons te bepalen hoe hoog we de lat mogen of moeten leggen. We vergelijken ons niet alleen met de landelijke gemiddelden. We vinden het vooral heel belangrijk dat uw kind ‘ten opzichte van zichzelf’ ontwikkelt: zien we vooruitgang in een periode, ongeacht het niveau dat uw kind heeft.

Referentieniveaus zijn door het ministerie van Onderwijs vastgestelde criteria die voor elk kind en op elke school in Nederland gelden. Er worden twee soorten niveaus onderscheiden:

  1. Het fundamenteel niveau dat zichtbaar door elk kind gerealiseerd móet worden.
  2. Het streefniveau dat voor veel kinderen (maar niet alle) gerealiseerd kàn worden.

Of wij die niveaus of doelen behalen, kunnen we laten zien door landelijk genormeerde toetsen af te nemen. Hiervoor gebruiken wij het Leerlingvolgsysteem van CITO. Door deze toetsen twee keer per jaar in te zetten, meten we of ons onderwijs opbrengt wat we willen. We verantwoorden ons ermee naar ouders en naar anderen, zoals het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Hoe bereiken we onze doelen?

De methodes die wij gekozen hebben, houden rekening met verschillen tussen kinderen. Niet iedereen doet elke dag dezelfde bladzij uit hetzelfde boek. We kijken naar wat een kind nodig heeft en daarbij helpen de toetsen en onze observaties. Niet de methode, maar de leerkracht bepaalt waar ieder kind aan werkt. Zo kan het lijken dat niet alles ‘af’ is als een werkboekje mee naar huis gaat, terwijl de doelen ruim gehaald zijn!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs