Klachtenprocedure

Ga met uw klacht naar de juiste persoon

Feedback

Wij ontvangen graag feedback van u als ouder. Mocht u een klacht hebben, dan vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat over wie de klacht gaat. U kunt ook terecht bij de directie van de school. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij het schoolbestuur, de vertrouwenspersoon of bij onze klachtencommissie.

Klachtenregeling

Onze Wijs, de stichting waarvan onze basisschool deel uitmaakt, heeft een klachtenregeling. U vindt deze onderaan deze pagina. U kunt een klacht rechtstreeks of via een vertrouwenspersoon indienen.

Externe vertrouwenspersoon

Onze Wijs heeft een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Keukelaar, zij is te bereiken via telefoonnummer 06-25065800 en op k.keukelaar@gmail.com. De externe vertrouwenspersoon hecht veel waarde aan vertrouwelijkheid en onafhankelijke oordeelsvorming en vervult geen andere taken bij de betreffende scholen die deze onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. De vertrouwenspersoon kan goed inschatten of de gebeurtenis het karakter heeft van een klacht of dat er iets anders aan de hand is. Zij zal eerst kijken of er door bemiddeling nog een oplossing kan worden bereikt. Is dat niet zo, dan kan de vertrouwenspersoon u begeleiden bij de verdere procedure, als u dat wenst.

Klachtenprocedure Onze Wijs

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs