Ziekte en verlof

Vraag verlof bijtijds aan

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Dan mag het niet naar school. Het is belangrijk om dit bijtijds te melden. Dit gebeurt telefonisch: 0118-412208.

Is de school niet bereikbaar? Stuur dan een bericht via Parro, of mail het naar j.vanloo@onzewijs.nl.

Een kind dat niet ziekgemeld is, is ongeoorloofd afwezig.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs