Hulp van ouders

Altijd welkom!

Door de leerkracht wordt een ouder/verzorger gevraagd om klassenouder te zijn. De klassenouders vormen samen de ouderraad, die enkele malen per jaar overlegt over de praktische organisatie van bijvoorbeeld feesten en projecten.

De activiteiten waarbij hulp nodig is verschillen per groep. Denk aan spelletjesochtenden, technieklessen, uitjes en de kerst- en paasviering. Dit kunnen ook schoolbrede activiteiten zijn.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs