Het Vlot

Aandacht voor uw kind in een kleine groep: daar staan wij voor! Uw kind gaat elke dag met plezier naar school en leert veel, op eigen niveau. Onze school is klein en de groepen zijn dat ook: zo kunnen wij uw kind optimaal begeleiden! Iedereen is welkom. Wij zijn een open christelijke school. Respect voor elkaars levensovertuiging is het allerbelangrijkste.

Samen bouwen we Het Vlot!

Uw kind krijgt bij ons veel individuele aandacht en ondersteuning. Werken en spelen in een fijne sfeer, duidelijke structuur en heldere afspraken: precies wat uw kind nodig heeft. Een sterk, hecht en ervaren team staat klaar voor uw kind. Respectvolle samenwerking op alle vlakken staat voorop.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Kleinschalig

Met ruim 100 leerlingen is Het Vlot een kleine school en veilige basis.

Persoonlijke aandacht

We zien wat elk kind nodig heeft en anticiperen daarop.

Structuur

Duidelijkheid en structuur: het fundament van onze werkwijze.

Respectvol

Respectvol communiceren en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten.

Resultaatgericht

Wij werken doel- en resultaatgericht en willen het maximale uit onze leerlingen halen.

Goed totaalaanbod

Nederlands lezen, spreken en schrijven krijgen veel aandacht, met goede resultaten als gevolg.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs