Het Vlot

Aandacht voor uw kind in een kleine groep: daar staan wij voor! Uw kind krijgt zo de ondersteuning die het verdient, werkt op het niveau dat past, leert goed samenwerken en gaat elke dag met plezier naar school. Onze school is klein en de groepen zijn dat ook: zo kunnen wij uw kind optimaal begeleiden! Iedereen is bij ons welkom; wij zijn een open christelijke school waar wederzijds respect voor elkaars levensovertuiging het allerbelangrijkste is.

Samen bouwen we Het Vlot!

Ons onderwijs biedt veel ruimte voor individuele aandacht en ondersteuning en is gefundeerd op een duidelijke structuur en heldere afspraken. Een sterk, hecht en ervaren team houdt elkaar en de kinderen scherp en respectvolle samenwerking op alle vlakken staat voorop.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Kleinschalig

Met ruim 100 leerlingen is Het Vlot een kleine school en veilige basis.

Persoonlijke aandacht

We zien wat elk kind nodig heeft en anticiperen daarop.

Structuur

Duidelijkheid en structuur: het fundament van onze werkwijze.

Respectvol

Respectvol communiceren en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten.

Resultaatgericht

Wij werken doel- en resultaatgericht en willen het maximale uit onze leerlingen halen.

Goed totaalaanbod

Nederlands lezen, spreken en schrijven krijgen veel aandacht, met goede resultaten als gevolg.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs